Động cơ Cửa hàng

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký? Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Đăng nhập.
monofase

Một pha động cơ

Chọn loại động cơ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Đặc điểm
Đặc điểm
Thiết lập lại

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký?

Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Đăng nhập.
Sản phẩm Hàng có sẵn Giá
M100LA-4B14 Mot M100LA-4 B14 Kw2,2 230V 1PH
Theo yêu cầu 481,33 € 481,33 €
M100LA-4B3 Mot M100LA-4 B3 Kw2,2 230V 1PH
Theo yêu cầu 465,52 € 465,52 €
M100LA-4B34 Mot M100LA-4 B3/B14 Kw2,2 230V 1PH
Theo yêu cầu 488,92 € 488,92 €
M100LA-4B35 Mot M100LA-4 B3/B5 Kw2,2 230V 1PH
Theo yêu cầu 488,92 € 488,92 €
M100LA-4B5 Mot M100LA-4 B5 Kw2,2 230V 1PH
Theo yêu cầu 481,33 € 481,33 €
M100LA-4B5LTB Mot M100LA-4 B5 Kw2,2 230V 1PH Low
Theo yêu cầu 0,00 € 0,00 €
M100LB-4B14 Mot M100LB-4 B14 kW3 230V 1PH
Theo yêu cầu 557,86 € 557,86 €
M100LB-4B3 Mot M100LB-4 B3 kW3 230V 1PH
1 0 0 539,52 € 539,52 €
M100LB-4B3/B14 Mot M100LB-4 B3/B14 kW3 230V 1PH
Theo yêu cầu 566,72 € 566,72 €
M100LB-4B35 Mot M100LB-4 B3/B5 kW3 230V 1PH
1 0 0 498,41 € 498,41 €
M100LB-4B5 Mot M100LB-4 B5 kW3 230V 1PH
Theo yêu cầu 557,86 € 557,86 €
M112M-4B14 Mot M112M-4 B14 kW4 230V 1PH
Theo yêu cầu 627,44 € 627,44 €
M112M-4B3 Mot M112M-4 B3 kW4 230V 1PH
Theo yêu cầu 605,93 € 605,93 €
M112M-4B34 Mot M112M-4 B3/B14 kW4 230V 1PH
Theo yêu cầu 636,29 € 636,29 €
M112M-4B35 Mot M112M-4 B35 kW4 230V 1PH
Theo yêu cầu 636,29 € 636,29 €
M112M-4B5 Mot M112M-4 B5 kW4 230V 1PH
1 0 0 627,44 € 627,44 €
M63A-2B14 Mot M63A-2 B14 Kw0,18 230V 1PH
Theo yêu cầu 151,80 € 151,80 €
M63A-2B14+DC Mot M63A-2 B14 Kw0,18 230V 1PH d.co
Theo yêu cầu 296,64 € 296,64 €
M63A-2B3 Mot M63A-2 B3 Kw0,18 230V 1PH
1 0 0 145,47 € 145,47 €
M63A-2B3+DC Mot M63A-2 B3 Kw0,18 230V 1PH d.con
Theo yêu cầu 214,42 € 214,42 €
M63A-2B34 Mot M63A-2 B34 Kw0,18 230V 1PH
Theo yêu cầu 153,06 € 153,06 €
M63A-2B34+DC Mot M63A-2 B34 Kw0,18 230V 1PH d.co
Theo yêu cầu 222,01 € 222,01 €
M63A-2B35 Mot M63A-2 B35 Kw0,18 230V 1PH
Theo yêu cầu 153,06 € 153,06 €
M63A-2B35+DC Mot M63A-2 B35 Kw0,18 230V 1PH d.co
Theo yêu cầu 222,01 € 222,01 €
M63A-2B5 Mot M63A-2 B5 Kw0,18 230V 1PH
Theo yêu cầu 151,80 € 151,80 €