Inverters Cửa hàng

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký? Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Login.

Biến tần 3 pha NEOWIFI

Hệ thống được cấp bằng sáng chế, dễ sử dụng, IP65, với bảng điều khiển có thể tháo rời, không dây điều khiển từ xa

Đặc điểm
Đặc điểm
Reset

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký?

Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Login.
Sản phẩm Sẵn có Giá
NWF11 NEO-WiFi 11kW
0 0 109 1.695,79 € 1.695,79 €
NWF22 NEO WiFi 22kW
0 0 7 3.270,46 € 3.270,46 €
NWF3 NEO WiFi 3kW
Theo yêu cầu 635,92 € 635,92 €
NWF4 NEO WiFi 4kW
0 0 1 726,77 € 726,77 €
NWF55 NEO WiFi 5.5kW
0 0 53 876,74 € 876,74 €