Inverters Cửa hàng

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký? Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Login.

Biến tần 3 pha NEOVENT

Bộ điều khiển 3 Pha để hút và thông gió không khí

Đặc điểm
Đặc điểm
Reset

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký?

Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Login.
Sản phẩm Sẵn có Giá
NVE11 NEO-VENT 11kW
0 0 27 1.695,79 € 1.695,79 €
NVE22 NEO VENT 22kW
0 0 1 3.270,46 € 3.270,46 €
NVE3 NEO VENT 3kW
Theo yêu cầu 635,92 € 635,92 €
NVE4 NEO VENT 4kW
Theo yêu cầu 726,77 € 726,77 €
NVE55 NEO VENT 5.5kW
0 0 11 876,74 € 876,74 €