Inverters Cửa hàng

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký? Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Đăng nhập.

Biến tần ba pha NEOCOMP

Bộ điều khiển máy nén ba pha

Đặc điểm
Đặc điểm
Thiết lập lại

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký?

Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Đăng nhập.
Sản phẩm Hàng có sẵn Giá
NCO11 NEO-COMP 11kW
0 0 25 1.695,79 € 1.695,79 €
NCO22 NEO COMP 22kW
0 0 1 3.270,46 € 3.270,46 €
NCO3 NEO COMP 3kW
Theo yêu cầu 635,92 € 635,92 €
NCO4 NEO COMP 4kW
Theo yêu cầu 726,77 € 726,77 €
NCO55 NEO COMP 5.5kW
0 0 10 876,74 € 876,74 €