Inverters Cửa hàng

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký? Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Login.

Biến tần 1 pha NANO

Biến tần cho động cơ 1 Pha và 3 Pha, công suất lên đến 2,2kw

Đặc điểm
Đặc điểm
Reset

Bạn có phải là khách hàng đã đăng ký?

Nếu vậy, hãy nhớ đăng nhập để xem giá đặc biệt của bạn. Login.
Sản phẩm Sẵn có Giá
NANO-1.1 NANO max 1.1kW
0 0 21 436,06 € 436,06 €
NANO-2.2 NANO max 2.2kW basic (with MODBUS s
5 0 262 490,28 € 490,28 €