Các sản phẩm Cửa hàng

100LA-4/6B14
Mot 100LA-4/6 B14 kW2,2/0,7 400
Giá 612,88 €
Hàng
Motori Delphi (PF)
Gia đình
Motori doppia polarità pompe e vent
Khối lượng
23.46 Kg
Khối lượng tịnh
23.00 Kg

Tùy chỉnh sản phẩm của bạn

Thêm các hoạt động thực thi đặc biệt vào sản phẩm của bạn để làm cho sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.